… Ik wandelde op een kasteeldomein en ik zag een middeleeuwse toren, als restant van een verdwenen kasteel. Ik realiseerde me dat het een toren uit de 15e eeuw was. Op de plek waar ik me bevond moeten honderden, duizenden gestaan hebben.

Vele generaties zijn voorbij gegaan en de toren bestaat nog steeds. Het kasteel zelf is nooit heropgebouwd.

Ik zocht iets dat een langere bestendigheid heeft dan wij, om te symboliseren dat onze bestemming niet zo bepaald of krachtig is als we denken.

We zijn onderworpen aan grotere bestemmingen en stenen architectuur, omdat het ons zo makkelijk overleeft, symboliseert dat. Doch, het kasteel heeft de tand des tijds niet doorstaan.

 

Om die reden kan 3D een oplossing bieden; om verdwenen architectuur terug 'tastbaar' te maken. Erfgoed dat terug een bestaansrecht krijgt in een virtuele wereld. Er is iets heel spiritueels aan het idee architectuur te ervaren, hoe bescheiden ook, dat anderen voor ons hebben ervaren. Er hebben gewoond … of zelfs, het hebben gebouwd.

 

Via deze pagina's tracht ik gestalte te geven aan 'Erfgoed in 3D'. Meestal betreft het kastelen, oude hoeven, stadskernen, maar ook een eenvoudig bierkaartje wordt herboren als 3D-model. Veel kijkplezier.

 

'Hof binnen wallen', of het verdwenen kasteel 'van Yedeghem' te Wieze. Naar Sanderus.

'Hof binnen wallen', of het verdwenen kasteel 'van Yedeghem' te Wieze. Binnenkoer. Naar Sanderus.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder van deze website.

© Copyright. All Rights Reserved.